د اسلامي نړۍ د علماوو اتحادیې سرمنشي سره ځانګړې مرکه

دوکتور علي قره داغي د حریت راډيو سره مرکه کې د افغانستان، اسلامي امارت پر حکومتولۍ، اسلامي نړۍ، فلسطین او مسلمانانو پر روان وضعیت غږېدلی دی.
ښاغلي دوکتور داغي د اسلامي امارت په اړه غربي پروپاګند رد کړی او د افغانستان په اړه یې د غربي تبليغاتو ناسموالی څرګند کړی.